Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
301728
Sted- og lokalitetsnummer
030505-30
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1930, Aage lensgreve Danneskiold-Samsøe til grevskabet Samsøe. Afmærkn.: MS 1930, Raklev. Vestlige Hyldehøj, 2,5 x 19 m. Flere sten efter sløjfet jættestue.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Vestlige Hyldehøj", 2 1/2 x 19 m., flere Sten efter sløjfet Jættestue.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor04.12.80: Kammeret og toppen dækket med kvas fra fældet træ. NØ-hjørnet har været pløjet eller lign. indenfor de senere år. På sydsiden marksten - væsentligst gamle. 2 opretstående randsten ses ej. Genbesigtigelse 8.3.81: "Nye" marksten + nyt træ fjernet men stadig gl. marksten - ligesom kammeret stadig er dækket af (gl.) kvas. JGB 1/10-87: Stadig markstensbunker i størrelsesordenen 1-2 vognlæs, dog tilsyneladende ingen "nye". Stadig gammelt kvas (dog nu næsten henfaldent) i kammeret. Mål: 1,6x12x12 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med græs og brændenælder. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links