Oversigtsfoto set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
261040
Sted- og lokalitetsnummer
160410-35
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Langballe og Ulstrupgårde Tingl.: 24/10 1877. Gdr. Jesper Hansen. Høj, 3,5 x 22 m. I SV-siden langs foden gravet en smal grøft, 4 m lang, 0,5 m bred og dyb, hvorved flere rand- sten er blottet. Græs og lyng i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Planlagt rør-
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Vinding Ottehøje". Toppen flad. Den i fredningstexten omtalte afgravning af SV-lige højfod er nu næsten usynlig, og kun en enkelt fodkranssten ses her. Spor - tildels dybe - efter en traktors bakken op på højfoden ses i V og Ø. S og SV for højen, i en afstand af 5 - 25 m fra denne ses 2 lave, helt nyanlagte jorddiger som læ omkring en urtehave. Digerne er indtil 0,5 m høje (og lige så brede). Digerne er strengt taget en § 53 krænkelse af både nærværende høj og 2610:41 men anses dog ikke for påtaleværdige. De ikke særlig betydende ulovlige forhold (traktorspor, diger, nyplantning) omkring højene 2610:40, 41 og 45 kan formentlig bedst påtales og udbedres i direkte forbindelse med amtets kommende pleje af højgruppen. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i specielt seværidg højgruppe. Bevoksning: 1989: Løvkrat og Løvtræer
2002
Museal besigtigelse - Silkeborg Museum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod syd. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links