Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5334101
Sted- og lokalitetsnummer
060205-454
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1075 e.Kr. - 1125 e.Kr.)

Original fredningstekst

Åker-sten 2. Alternativ titel Møllegård-stenen. Runesten af sandsten. Stenen er 228 cm høj (målt over gulvet), 143,5 cm bred og 10 cm tyk. Stenen har en enkelt afskalning. Indskriften er placeret på stenens bredside – dels langs kanten dels midt på fladen. Indskriften er indfattet i to seperate, afrundede rammebånd. Indskriften lyder i oversættelse: ”Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres far Esbern. Gud hjælpe hans sjæl”. Opbevares i Åkirkes våbenhus.

Undersøgelseshistorie

2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenÅker-sten 2. Alternativ titel Møllegård-stenen. Runesten af sandsten. Stenen er 228 cm. høj (målt over gulvet), 143,5 cm. bred og 10 cm. tyk. Stenen har en enkelt afskalning, der det pågældende sted gør læsningen usikker, men tilstanden er i øvrigt god. Indskriften er placeret på stenens bredside - dels langs kanten dels midt på fladen. Indskriften er indfattet i to seperate, afrundede rammebånd. Det ydre er konturordnet og indskriften begynder nederst til venstre. Det indre løber lodret på midterfladen. Indskriften skal her læses oppefra og nedefter. Indskriften er opbygget af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel. En særlig opkaldelsesskik ses af sammenfaldet mellem efterled i fars og søns navn (se Kristensen 1930:155). Indskriften lyder i oversættelse: ” Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres far Esbern. Gud hjælpe hans sjæl”. Fundår 1643. Fundet i Worms tid liggende som bro over en å i Åker sogn. Den er i 1700-tallet flyttet til præstegården i Åkirkeby. I 1822 blev stenen endelig opsat i Åkirkes våbenhus, hvor den stadig opbevares. Datering 1075-1125 / overgangen vikingetid-middelalder. Runestenen hører til gruppen af bornholmske overgangssten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører stenen til de yngre i gruppen.
2015
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenFindestedet for runestenen beskrives under lokaliteten 060205-125.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links