Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53351
Sted- og lokalitetsnummer
060206-73
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Større oprejst brudstykke af en runesten, "Bjælkestenen", 1,25 m høj og 0,75 m bred. Dannet af en udkløvet 15 cm tyk sandsten. Langs siderandene en utydelig runeindskrift.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bjælkesten" kaldes et Stykke af en Runesten, som staar et Kvarters Gang sydost fra Aakirkeby, umiddelbart op til en Vei, som fra Aakirkeby i sydostlig Retning fører ned til den sydostlige Del af Aaker Sogn. Skriften paa denne Runesten hører formodentlig til de ældste som findes paa Bornholm. L Petersen mener, at der omtrent har staaet: Efter Thorstens Maag (ie [det vil sige] Svoger eller Svigerfader) (gjordes denne) Knub (ie Høi) Dr L Wimmer og Professor M Petersen besøgte Stedet i Sommeren 1879 og angaaende den paalidelige Læsning henvises derfor til Dr Wimmer. Stenen staar nu ikke paa sit rigtige Sted, idet den er fundet et andet sted (se næste [[sb.]N:[74])
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStørre oprejst Brudstykke af en Runesten, "Bjelkestenen", 1.25 m høj, 0.75 m bred. Dannet af en udkløvet 15 cm tyk Sandsten. Langs Siderandene en utydelig Runeindskrift.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStørre fragment af sandstens -eller (snarere) kvartsithelle med svag og sporadisk runeindskription. 1,3 x 0,9 x 0,2 m Hellen står oprejst men stærkt hældende efter smalsideretningen (mod s), på grøftekant ud til kommunevej. Det er uvist om stenens hældning er oprindelig eller af nyere dato. Den synes at stå rimeligt solidt, uden tendens til at rokke. Dog står den så yderligt mod vejen, at risikoen for påkørsel med sneplov er betydelig. Her ville anbringelse af en beton-MS mellem stenen og vejbanen (eller måske 2 MS: 1 lidt før og lidt efter stenen men rykket ud mod vejbanen) sikre denne beskadigelse. På stenens øverste kant ses en kraftig afslidning, som synes forårsaget af at stenen på et tidspunkt er slæbt henover vej eller andet hårdt terræn. 1986: På foranledning af ovenstående har Sv.Hansen, 5.kt., besigtiget stenen. Konferer med ham.
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunestenen, der var blevet flyttet før, blev flyttet nogle meter væk fra den nærliggende vej og blev ved foden stabiliseret med en stenpakning. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFint runestensfragment.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links