Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201276
Sted- og lokalitetsnummer
131215-109
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Ålum kirkegård. Ålum-stenen 4. Blågrå granitsten. højde ca. 150 cm, bredde ca. 116 cm og tykkelse ca. 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thyre, Vigots kone, lod denne sten rejse efter Thorbjørn, Sibbes søn, hendes "søstling", som hun holdt mere af en en kær søn (el. sin egen søn)". De to runesten (2012-75, 76) står øst for våbenhuset ved Ålum kirke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningÅlum-stenen 4. Blågrå granitsten. højde ca 150 cm, bredde ca 116 cm og tykkelse ca 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thyre, Vigots kone, lod denne sten rejse efter Thorbjørn, Sibbes søn, hendes "søstling", som hun holdt mere af end en kær søn (el. sin egen søn)". F. 53-1915. De to runesten [2012-75, 76] står øst for våbenhuset ved Ålum kirke. Ovennævnte (to) mindesmærker må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 57 og 109:] I alt 2 runesten. J.nr. 4600/82. Fredet.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag for sb. 57 og 109, Ålum sogn:] Fredning af runesten (Ålum-stenene 3 og 4). Medd. om fredning fra FFF, modtaget på N01 d. 8/9 1982. Endvidere div. fredningsdokumenter, kort og korrespondance.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten, forefundet som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Sjælden fortidsmindetype, samspil med 2012:75
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links