Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352435
Sted- og lokalitetsnummer
040104-20
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Fjenneslev kirkegård. Fjenneslev-stenen. Grå granitsten. Højde ca. 220 cm, bredde (max) 126 cm. Ind- skriftssidens bredde er ca. 63 cm. Runeindskrift, der be- gynder ved stenens top og løber nedad, lyder i oversættelse: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Stenen står i SV-hjørnet mellem kirketårnet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrå granitsten. Højde ca. 220 cm, bredde (max) 126 cm. Indskriftsidens bredde er ca. 63 cm. Runeindskrift, der begynder ved stenens top og løber nedad, lyder i oversættelse: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Stenen står i SV-hjørnet mellem kirketårnet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFjenneslev-stenen. Aflang smal sten med indskrift på smalside mod SV. Den rager knapt 1,9 m. op over terræn, længde 1,3 m., bredde 63 cm. Over runeindskriften et kryds. Placeret ved kirken S for tårnet med udsyn over ager, ret højt i terræn. Parkeringsmuligheder ved kirkegården. ** Seværdighedsforklaring ** Runesten på kirkegård Nr. Fjenneslev. Vidt udsyn.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links