Lem-sten (ældre foto)
.
Lem-sten (ældre foto)
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191316
Sted- og lokalitetsnummer
140906-7
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 970 e.Kr. - 1020 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lem-sten. Runesten af granit. Stenen er 106 cm høj, 54 cm bred og 20-23 cm tyk. Toppen, bunden og bagsiden af stenen er slået af. Forsiden er meget ujævn. En del af runerne er ødelagt. Indskrift på stenens ene bredside. Konturorden begyndende i stenens nederste venstre hjørne. I oversættelse lyder indskriften: ” [?Th... ?rejste] denne sten efter sin bror Urik/Vrik”. Stenen står i kirkens våbenhus.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/runesten - KulturstyrelsenLem-sten. Runesten af granit. Stenen er 106 cm. høj, 54 cm. bred og 20-23 cm. tyk. Toppen, bunden og bagsiden af stenen er slået af. Forsiden er meget ujævn. 50 år før runerne blev opdaget blev der anlagt en trappe ved kirkegårdsgærdet. Stenhuggeren har dengang med sin knushammer ødelagt størsteparten af de runer, som ikke var dækket af trappen. Indskrift på stenens ene bredside. Konturorden begyndende i stenens nederste venstre hjørne. I oversættelse lyder indskriften: ” [?Th... ?rejste] denne sten efter sin bror Urik/Vrik”. Runesten genanvendt som bygningselement i kirke. Indberettet 1957, opdaget et par år før af graver Axel Schou i det sydlige gærde til kirkegårdstrappen ned mod skolen, hvor runerne vendte ud mod trappen. Stenen står i dag i kirkens våbenhus. Datering: 970-1020 / Yngre vikingetid.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links