Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20136
Sted- og lokalitetsnummer
140903-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 18 m, med større sænkning i top og sydside. Bevokset med træer og krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn større Høi rimeligvis fra Broncealderen og tildeels udgravet i 1872, høitliggende og med smuk Udsigt. Tæt ved samme er funden en Flintkile. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 18 m, med større Sænkning i Top og Sydside. Bevokset med Træer og Krat i Ager.[[Fredet]] Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjden undervurderet på blåt kort. Tværmålet vistnok O.K., men ikke muligt at eftermåle p.gr.a. tæt bevoksning. Bevokset med en stor gammel fyr nordligt på topfladen. Herunder buskvækst med bunddække af græs. Store dele af topfladen dog nøgen efter bålafbrænding. siderne tæt besat med svært gennemtrængeligt løvkrat. På topfladen en del plastic-affald samt bålrester. Hertil 3 nedbankede plastic-pæle, mærket Tekn. Forv. Randers Komm. Spredte marksten ved fod. Fritliggende i ager. Monumentalt beliggende højt på bakke. En sanering for skæmmende bevoksening ville give et stærkt landskabsprægende monument. Mål: 2,5x18x18 m. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig i nuværende tilstand. Ikke offentligt tilgængelig og kun synlig fra offentligt tilgængeligt areal som en trægruppe. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden fyr mod nord. Sænkning i top og mod syd ikke synlig pga. bevoksning. Kan ses tydeligt på lang afstand. Synlig fra offentlig vej. Fuldstændig groet til med krat, buske og træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links