Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191314
Sted- og lokalitetsnummer
140607-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

En på alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. På toppen af den bevarede del, der fortrinsvis synes at omfatte højens S-halvdel, ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre krater lidt V for oprindelig højmidte). Centralgrav rimeligvis bevaret. Nuværende højde (=oprindelig): 3,40 m.

Undersøgelseshistorie

1938
Beskadigelse/hærværk - Kulturhistorisk Museum Randers
1938
Uspecificeret museal aktivitet - Kulturhistorisk Museum Randers35-40 læs jord fjernet fra højen af ejeren.
1938
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 278/38 og FFF F. 53-5800. Sb. 14.06.07-4. Undertegnede har i dag været i Mejlby for at besigtige den beskadigede Gravhøj, Sagen 278/38. Ejendommen og Højen ligger lige Syd for den Vej, som gaar fra Randers-Hadsund Landevej mod N-Vest til Jennum, d.v.s. den midterste af de tre Veje som fra Øst fører til Jennum. Højen er synlig fra Randers-Hadsundvejen og har været ganske anselig. Nu er den stærkt skamferet, men ikke uden landskabelig Værdi. I Nordvest, den Side som vender bort fra Landevejen, er fjernet en Kvart Cirkel som nedenstaaende Skitse viser, i Vest, Syd og Øst ses mere eller mindre tilgroede Afgravninger. Hele Omkredsen ligger et godt Stykke indenfor den oprindelige Højfod. Mod Syd paa Højen findes en kraftig Bevoksning. Trods de mange Beskadigelser har Højen en ganske smuk Profil, selv fra den værst medtagne Nordvestside. Der synes vistnok ingen Grund til at frigive Højen til Sløjfning* (* PS. Da Ejeren kun er ansvarlig for en Del af Beskadigelserne vil det være for haard en Straf, at paalægge ham (han er Husmand), ikke Gaardejer at reparere Højen.). Jeg lovede Ejeren, som er indstillet paa, at Højen skal blive liggende, nærmere Besked fra Museet. Mogens Mackeprang Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 14/8 1938 fra M. Mackeprang, N01. Korrespondance af d. 22/2, 25/2 1938 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 25/2 1938 ml. Gaardejer Anker Jensen, Mejlby Mark pr. Spentrup, og N01. Besigtigelsesnotat af 1948 fra Harald Andersen, N01. Korrespondance af d. 6/1, 30/11 1983 ml. FFF og N01. Ang. afsætning og fredningsbeskrivelse af Sb. 4. Jvf. FFF F. 53-5800.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn paa alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. Paa toppen af den bevarede del, der fortrinsvis synes at omfatte højens S-halvdel, ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre krater lidt V for oprindelig højmidte). Centralgrav rimeligvis bevaret. Nuværende højde (=oprindelig) 3,40 m. (Jfr. journn.nr. 278/38). [[tingl. 7/6 49]]En paa alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. Afgravningen er sket i ældre og nyere tid. Den tilbagestaaende rest synes fortrinsvis at omfatte højens s-halvdel. Paa toppen af den bevarede del ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre karter lidt v for oprindelig højmidte). Centralgraven rimeligvis bevaret. Nuværende højde (= oprindelig): 3,40 m. Jfr. journ.nr. 278/38. [[Fredet.]]
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn paa alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. Afgravningen er sket i ældre og nyere tid. Den tilbagestaaende rest synes fortrinsvis at omfatte højens s-halvdel. Paa toppen af den bevarede del ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre karter lidt v for oprindelig højmidte). Centralgraven rimeligvis bevaret. Nuværende højde (= oprindelig): 3,40 m. Jfr. journ.nr. 278/38. [[Fredet.]]
1948
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 278/38. Sb. 14.06.07-4. 1948: Højen har næppe været genstand for yderligere gravning, men sammenskridning har gjort den tilbageværende overfladerest mindre. Harald Andersen.
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningPunktet forkert afsat på MB-kort. Fejlen rettet i koordinater.
1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort. 2 lave, knudrede løvtræer på S- og SØ-sider. Iøvrigt græsklædt. Et mindre markstensdepot ved SØ-fod. Frit i ager op mod skel i Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Dog rimelig, set fra amtsvejen i SØ. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra nævnte amtsvej. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende op til skel i øst. Østsiden står meget stejlt og der ses et indhak i nordsiden. Der er tale om gamle skader, som er beskrevet tidligere. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links