Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191311
Sted- og lokalitetsnummer
140608-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1917. Købt Afmærkn.: MS. 1919, C. Nærgaard Græsklædt høj i ager. 2,85 x 19 m, Vest- og sydfod lettere beskåret af plov. I øst og sydøst synes højfod og side at være lettere afgravet. Toppen hullet og forgravet (sandsynligvis af ræve). Overfladen lidt ujævn. I øvrigt stor og smuk høj.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er smuk og lyngklædt ligesom de foregaaende [sb.nr. 2-3]. Ved dens Fod sees kun meget smaa Fodsteen. Oveni dens Top sees 6 store Koltringer at træde frem ved Kanterne. Dog kan deres øvrige Stilling eller Bestemmelse ikke deraf paavises. Disse 3 Høje [sb.nr. 2-4] danne en Gruppe, ligge højt og ere synlige vidt om og fra den nære Jernbane, saa foreslaaes de fredede. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 2,85 x 19 m. V- og S-fod lettere beskaaret af plov. I Ø og SØ synes højfod og side at være lettere afgravet. Toppen hullet og forgravet (sandsynligvis af ræve). Overfladen lidt ujævn. Iøvrigt stor og smuk høj. FM 1917 8/11 MS1948: Toppen hullet og forgravet, sandsynligvis af ræve. De 6 sten ses ikke. [[FM 1917]] Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner overvurderet på blåt kort. Topfladen kun let hullet. Bevokset med 7 gamle fyrre, 1 røn og 2 unge løvtræer nederst på sider og ved fod, især N-fod. Iøvrigt græsklædt med høj urtevækst. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1913-9 og -10 en seværdig gruppe, ikke offentligt tilgængelig, men synlig (omend med besvær) fra offentlig vej i Ø. Parkering ved denne. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Bevokset med en del træer, bl.a. nåletræer samt lidt krat. Rævegrave i højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links