Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191310
Sted- og lokalitetsnummer
140608-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1917. Købt Afmærkn.: MS. 1918, J. Skjoldborg Stor, græsklædt høj i ager. 4,10 x 21 m. Foden hist og her let beskadiget af ploven. Højsiderne ujævne og temmelig stejle. Toppartiet meget stærkt gennemgravet og ødelagt af ræve. I sydvestsiden muligt spor af en af men- nesker foretaget nedgravning.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen tager sig godt ud og er ligesom den foregaaende [sb.nr. 2] smukt lyngklædt og bygt af Muld. I Toppen er den omrodet af Ræve og Grævlinger, og Jægerne have ogsaa gravet der. Der er ikke Tegn til, at der er gjort Forsøg paa Brud. Der sees ingen Steen hverken ved eller paa Højen. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor, græsklædt høj i ager. 4,10 x 21 m. Foden hist og her let beskadiget af ploven. Højsiderne ujævne og temmelig stejle. Toppartiet meget stærkt gennemgravet og ødelagt af ræve. I SV-siden muligt spor af en af mennesker foretaget nedgravning. FM 1917 8/11 MS[[FM1917]] Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner overvurderet på blåt kort. Topfladen stærkt hullet af nye og gamle rævegrave. Nye rævegrave tillige på V-side. Bevokset med 18 spredte, ret gamle graner samt 6 løvtræer på top og sider. Ivørigt græsklædt med høj urtevækst. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1913-9 og -11 en seværdig gruppe, ikke offentligt tilgængelig, men synlig (omend med besvær) fra offentlig vej i Ø. Parkering ved denne. Bevoksning: 1989: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Højen er bevokset med en del træer bl.a. flere nåletræer, der er ved at vælte. Højen er voldsomt ødelagt af nye og gamle rævegrave - særligt østsiden er helt ødelagt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links