Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
19139
Sted- og lokalitetsnummer
140608-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1917. Købt. Afmærkn.: MS. 1918, J. Skjoldborg. Græsklædt høj i ager. 3,50 x 23 m. Toppartiet til ned midt på højsiderne fuldstændig gennemgravet og ødelagt af ræve. Nederste del af højsiderne står nogenlunde uskadte. Foden let afpløjet hele vejen rundt.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne og næste 3 Høje [sb.nr. 2-5] kaldes med et Fælledsnavn Firhøje. Højen [sb.nr. 2] er klædt med Lyng, og mange af dens Fodsteen ere udbrudte, men nogle findes endnu jorddækkede. I Toppen har den Spor af 6 forskjellige Smaabrud, der ere intetsigende, da de hverken ere indgaaende eller have vansiret Højens Udseende. Den er bygt af Muld med noget iblandet Undergrundsjord, der er taget mod Vest og Nordvest. Højen maa betragtes som ubrudt. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 3,50 x 23 m. Toppartiet til ned midt paa højsiderne fuldstændig gennemgravet og ødelagt af ræve. Nederste del af højsiderne staar nogenlunde uskadte, omend hist og her noget ujævne. Foden let afpløjet hele højen rundt. FM 1917 8/11 MS1948: Toppartiet midt paa højsiderne er fuldstændig gennemgravet og ødelagt af ræve. [[FM1917]] Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjde undervurderet, tværmål overvurderet på blåt kort. Også nye rævegrave på topflade. Spredt på højsiderne 10 halvgamle graner samt 2 unge løvtræer. Iøvrigt græsklædt med høj urtevækst. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1913-10 og -11 en seværdig gruppe, ikke offentligt tilgængelig, men synlig (omend med besvær) fra offentlig vej i Ø. Parkering ved denne. Bevoksning: 1989: Græs og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med en del træer bl.a. nåletræer samt krat. Højen er fuldstændig gennemgravet af ræve både nye og gamle gange. FM-stenen på nordsiden er ved at blive undermineret og vælte. Toppen er stort set uden græs. Desuden ses erosion af sydsiden ved foden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links