Foto mod N
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33304
Sted- og lokalitetsnummer
020309-51
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Søndre Skovskanse (del af Sydamager-stillingen). En jordbygget skanse med endetraverser, ca. 130 m lang og op til ca. 2 m høj. Bredde ca. 12 m ved skansefod og hertil en ca. 4 m bred bærme. Bagved ligger materialetagningsgrave med jordbroer imellem gravene. Endvidere et stort materialetagningsområde i forterrænet.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiSøndre Skovskanse er en jordbygget skanse med endetraverser, ca. 130 m lang og op til ca. 2 m høj. Bredde ca. 12 m ved skansefod og hertil en ca. 4 m bred bærme. Bagved ligger materialetagningsgrave med jordbroer imellem gravene. Endv. et stort materialetagningsområde i forterrænet. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links