foto mod N
.
foto mod SV
.

Faktaboks

Kommune
Dragør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33307
Sted- og lokalitetsnummer
020309-54
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Batteri, Nyere tid (dateret 1915 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg. Nordre Skovbatteri (del af Sydamager-stillingen). Et jordbygget batteri, som af størrelse er ca. 90 m langt, op til 2 m højt, ca. 12 m bredt ved fod og hertil har en ca. 4 m bred bærme. Batteriet er delvis traverseret. I anlæggets NØ-ende ses rester af et betonfundament. Foran batteriet findes en tilhørende materiale-tagningsgrav.

Undersøgelseshistorie

2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiNordre Skovbatteri er et jordbygget batteri, som af størrelse er ca. 90 m langt, op til 2 m højt, ca. 12 m bredt ved fod og hertil har en ca. 4 m bred bærme. Batteriet er delvis traverseret. I anlæggets NØ-ende ses rester af et betonfundament. Foran batteriet findes en tilhørende materialetagningsgrav. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links