Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322250
Sted- og lokalitetsnummer
030605-150
Anlæg
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Pandekagestenen-, - Den store Sten-. Ellipseformet sten, 1,7 m høj og ca. 6 m lang, 3,3-3,6 m bred. Toppen er temmelig jævn og hælder fra vest mod øst. Siderne i vest og syd temmelig stejle. I den østlige side ses sprækker og ujævnheder med afsprængte mindre partier, og i nordøst ses en begyndende afsprængning. Stenen ligger på en skråning i løvskov og er forsøgt frigravet således, at den nu ligger i en sænkning. Ved stenens østside ligger en mindre blok, der måler ca. 1 x 1,5 m. Sagn: - Stenen kaldes Pandekagestenen, fordi den kunne lide pande- kager og vendte sig, når man bagte dem i kroen ved møllen. - Stenen kaldes også Den store Sten. Den har været et fast, år- ligt udflugtsmål for skolebørnene. Den skulle være kastet af en trold i Reerslev mod kirken, fordi han var sur over klokke- klangen. Trolden brugte et læderforklæde som slynge, men det brast, og stenen faldt.

Undersøgelseshistorie

2003
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links