Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322216
Sted- og lokalitetsnummer
030202-28
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/10 1892, hofjægermester E.F.G.H. greve Bernstorff til Kattrup. Jættestuekammer, 10 x 2 m. 13 bæresten; nordenden i sten- dige. Dæksten sprængt. Ingen høj.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af en Gangbygning. Kammeret, hvis Længderetning er N-S er ganske ødelagte ved den nordre ende, hvorfor dets længde ei kunde maales. Breden er indtil 7'. Af den søndre Ende laa endnu to Stene, af vestre side 6, af østre 6. c. 10' fra den søndre Ende udgaar mod Ø. en af 9 Stene bestaaende, 18'lang, 2 1/4' bred gang. I en Afstand af c. 9' fra denne saaes spor af en anden i samme Retning udgaaende, aldeles ødelagt Gang.- Dækstene mangle fuldstændig: talrige større og mindre Stene ligge ophobede i Kammeret. Jordforhøjningen er bortgravet. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1905
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af dobbeltjættestue udgravet.
1905
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuekammer, 1,2 x 1,0 x 8,0 m., hvis N-ende er beliggende i stendige. Ganske lav højrest (0,5 m.). 13 bæresten i nogen uorden. Overliggeren sprængt og stumperne væltet ned mellem bærestenene. Mod Ø ses gangen bestående af 8 mindre sten. I en radius af 5 m. ses flere store sten. Jættestuetomten ligger i nytilplantet granskov. Træerne plantet helt op til anlægget. Aftalt med Skovfoged Peter Buck, Edelsminde at fortidsmindet afgrænses. Træerne vil derefter i en 5 m. zone rundt om afgrænsningen blive fjernet inden nytår (af hensyn til juletræssalget). 06.06.1983: 4 træpæle banket ned omkring tomten for at afgrænse denne. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Bør plejes.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links