Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322225
Sted- og lokalitetsnummer
030605-25
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, sammenskredet; den ene sidesten og en endesten på plads, ligeledes tærskelstenen. 3 sidesten væltede. Dæk- tenen skredet ned mod nord. Tinglyst tekst 18.2. 1986: Langdysse, 8 x 15 m stor, 0,5 - 0,75 m høj. Orienteret i Ø-V. Største højde i den østlige del. 4 meterstore randsten, hvoraf de 3 i den nordlige langside og 1 i den sydlige. En del mindre sten ses på højen. Rester af 2 dyssekamre. Det ene i højens vestlige del består af 7 store sten, incl. den omvæltede overligger. Det andet kammer ligger i højens østlige del og består af 3 skråtstående store sten. NB: NMI regner det for to anlæg nemlig sb 25 og sb 26.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidResterne af to fritstaaende Gravkamre, der maaske oprindelig har ligget i en Langdysse med Længderetn. Ø-V. Af det vestligste Kammer, der formentlig har været firsidet, staa endnu igjen to, ca. 3' høie Bæresten, medens en tredie Bæresten ligger indvæltet, ved Siden heraf ligger der to meget store Sten, der muligvis kunne være Overliggeren og den fjerde Bæresten. 14' Øst for dette Kammer findes Resterne af det andet, nu bestaaende af en 5' lang, opretstaaende Sidesten og et Par mindre, omvæltede Sten. I Nærheden af disse to Kamre ligger der flere større Sten, maaske Randsten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, sammenskredet, den ene Sidesten og den ene Endesten paa Plads, ligeledes Tærskelstenen, 3 Sidesten væltede, Dækstenen skredet ned mod Nord.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3222:25, Status: B
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Orienteret Ø-V. Lav høj, som i den V-lige ende er skadet af rodvælter. 3 randstene, hvoraf 2 i N og 1 i S. En del mindre sten ses på højen. S og SV for højen et par større sten. Rester af 2 dyssekamre. Det ene, i højens V-lige del, består af 7 store sten - nu liggende væltet. I højens Ø-lige del rester af det andet kammer: 3 store sten, omvæltede. Beliggende i gammel bøgeskov. Bevokset med græs og noget krat samt et par gamle bøgetræer. Foto fra Ø, fra N samt nærbillede af dyssestene i V-lige ende fra Ø. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 8 x 15 m stor, 0,5 - 0,75 m høj. Orienteret i Ø-V. Største højde i den østlige del. 4 m store randsten, hvoraf de i den nordlige langside og 1 i den sydlige. En del mindre sten ses på højen. Rester af 2 dyssekamre. Det ene i højens vestlige del består af 7 store sten, incl. den omvæltede overligger. Det andet kammer ligger i højens østlige del og består af 3 skråtstående store sten.
1986
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links