Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322248
Sted- og lokalitetsnummer
030605-148
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, ca 0,8 x 6 m, kammeret ca 1,6 m (udv. mål). Femkantet kammer med 5 bæresten, ca 0,5 x 0,75 x 0,6 m store, og 1 overligger ca 1,5 x 2 x 0,8 m. På overliggeren ses 8 korte riller af nyere dato.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelbevaret dyssekammer med højrest, 1,9 x 7,0 x 6,0 m. Høj, 0,5 m. høj. Dyssen nu beliggende i skovrydning. 4 bæresten, 1 overligger på plads. På overliggeren ses 8 korte riller fra kløvningsforsøg. Sammenlignet med beskrivelsen fra 1941 forekommer det sandsynligt, at dyssen er retableret. Selve rekonstruktionen forekommer ikke helt korrekt, idet der ses små sten presset ind som kilesten inde i kammeret. (Skovarbejdere har oplyst, at de har foretaget retableringen. Skovfoged Sørensen har oplyst, at det er Nationalmuseet!) Beliggende i relativt nytilplantet granplantage med træer helt op til højfoden. Højen bevokset med krat af brombær og hindbær. MLB 20.04.1985: Beskrivelse og afsætning på 4 cm.-kort korrekt. Dyssen bør fredes. Tinglysning påbegyndt dec. 1985. F53-2801. Foto J.Rh. nr. 8 fra NV og nr. 9 fra V. ** Seværdighedsforklaring ** Fint bevaret dyssekammer i lille høj nær skovvej. Adgang kun til fods. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Uautoriseret restaurering. 3 bæresten rejst og dæksten lagt på plads. Bes. 30.04.1985 af MB: Dette er ikke nr. 25, men er et ikke fredet anlæg. Nr. 25 ligger længere mod S. Fredning påbegyndt. Bevoksning: 1983: Græs
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRunddysse, ca. 0,8 x 6 m, kammeret ca. 1,6 m (udv. mål). Femkantet kammer med 5 bæresten, ca. 0,5 x 0,75 x 0,6 m store, og 1 overligger, ca. 1,5 x 2 x 0,8 m. På overliggeren ses 8 korte riller af nyere dato.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links