Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523530
Sted- og lokalitetsnummer
060406-154
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristning. Bestående af mindst 28 skåltegn. Beliggende ca. 50 ØSØ for helleristningen 5235:6 på en plan klippeflade. I ager.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKlippeblok med skaalformede Fordybninger.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke-fredet helleristningsfelt ca. 50 m ØSØ for 5235-6. 0,6 x 2 x 1,2 m. Er som dette en plan klippeflade hvis sydlige og højestbeliggende ca. 3 x 2 m store parti har ihvertfald 28 skåltegn, heraf langt de fleste dybe og tydelige trods lavbevoksning. Andre dele af klippen er mere eller mindre jorddækkede og græsbevoksede. Fotograferet med skåltegnene kridtet op. Såfremt nr. 5235-6 gøres til genstand for pleje, bør denne også omfatte nærværende skåltegnsfelt. 83 a (=nr.6)er 101 n Karen Westh Grammegårdsvej 4 3751 Østermarie 28-5-86: Tinglyses. MB Ejer medd. ikke nødvendig. Ejer indforstået med tinglysning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links