52354 detalje
.
52354 oversigt
.
52354 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
52354
Sted- og lokalitetsnummer
060406-186
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1913 Diplom Afmærkn.: MS 1915, Bornholms Museum Helleristningssten med mange skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Udlod til Skryllegaard eller rettere Skrullegaard ligger en Klippe, som tildels er under Jordfladen, men hvis Nordkant hæver sig ca 1/2 Alen op over Jordfladen. Paa den Del af Klippen, som ligger ovenfor Jorden, er der en sjælden smuk Gruppe af skaalformede Fordybninger, der ere anbragte i den Orden, som nedenstaaende Frihaandstegning viser [skitse]. Fra en af disse Fordybninger udgaar en lang Gnidning, der giver denne Fordybning en paafaldende Lighed med en Komet. De største Fordybninger ere 4 Tommer i Tværmaal og 1 1/12 Tomme dybe. Jeg har kun sjælden set den Slags Fordybninger saaledes ordnede i Rækker som her. Dog er der i Nylarsker ogsaa en Sten med en Række langs Randen. Der er ikke Spor af Grave Røser eller desl. i Nærheden af denne Sten.
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKlippeblok med skaalformede Fordybninger.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordfast granitblok af nærmest trekantet grundrids. 1,2 x 3,3 m. På Ø-spidsens vandrette flade ses mindst 22, måske 25 skåltegn, de fleste meget tydelige. Stenen er begroet med lav, der delvis udfylder og slører skåltegnene. Ligger flot og monumentalt på en bakketop men desværre ikke tilgængelig for puplikum.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMidt på stenens overside er et hul udført ved mejselboring - glt. forhold.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links