52353 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52353
Sted- og lokalitetsnummer
060406-2
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten, "Højesten", 2,2 m lang og 1,2 m bred ved basis, noget tilspidsende opad. Står i ager på en lille højning. 1 m af den omgivende mark er indbefattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn "Stenrøse" med en derpaa staaende Bautasten, denne er omtr. 3 1/4 Alen høi over Jorden og kaldes fra gammel Tid "Høiesten".
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1 Bavtasten, "Højsten" 2.20 m høj, 1.20 m bred ved Basis, noget tilspidsende opad. Staar i Ager paa en lille Højning. 1 m af den omgivende Mark indfattes i Fredningen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBautasten fritstående (sammen med et fuglekirsebærtræ, se tegning) i ager. 2,3 x 1,4 x 0,7 m. Smuk, opad tilspidsede steleform, hældende lidt mod S. Der pløjes for tæt på stenen, ihvertfald i V og Ø, hvor siden på det lille udyrkede kvadrat, hvori stenen står, ikke er mere end 0,5 m fra stenen. Jeg påtalte dette over for gårdejerens hustru, som lovede at lade indskærpelsen gå videre til sin mand.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links