krater, set fra S
.
krater, set fra S
.
OS, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513527
Sted- og lokalitetsnummer
060406-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille høj, i midten et stort hul, 6 x 6 m vidt. Også i NV- foden et større brud, der er eftergroet. Græs- og træbevok- set i skov. NMI: Rundhøj...............skov umiddelbart syd for sogne- skellet.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Høi (med Bavn paa), tildels bestaaende af Stene, den skal være udgravet for mange Aar siden, formodentlig af Landinsp. Jansen, det vides ikke, om der er fundet Oldsager.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille græs- og træbevokset Rundhøj liggende i Skov umiddelbart Syd for Sogneskellet. I Midten et stort Hul, 6 x 6 vidt. Ogsaa i Nordvestfoden et større Brud, der er eftergroet.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i skov. Virker højere set fra N. Større nedgravning midt i højen, 6 x 6 x 0,8 m dyb. Mange sten synlige i nedgravningens kant. Ved NV-lige højfod, ca. 3 x 3 x 0,5 m dyb nedgravning. En del gammelt ved henligger på højen. S-del bevokset med unge egetræer, N-del med gamle grantræer. Ingen bevoksning midt på højen. Adskillige diger og dyrkningsterasser synlige i skoven omkring højen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links