Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513514
Sted- og lokalitetsnummer
060405-11
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, ca. 5 m i diameter, bygget af svære sten. Udgravet i midten og liggende i skov. NMI: Ligger nær den søndre rand af et smalt skovstykke.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmkring No.11 er der hist og her Gravsteder, som ligne Stenrøser [sb.11A-E]. De ligge spredte i Skovene og ere ikke lette at finde. De fleste af disse bestaa af en Hob store Stene og ere forskjellige fra almindelige Stenrøser derved, at der er brugt forholdsviis meget store Stene. En enkelt synes dog at bestaa af Jord. De ligge alle nedenfor Bøgebjerget (omtrent lige Nord for) og en af dem undersøgtes, da vi arbeidede paa Bøgebjerg, den indeholdt et af store Stene begrænset aflangt Rum, hvori dog Intet fandtes. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, bygget af svære Sten, liggende nær den søndre Rand af et smalt Skovstykke. Tvm. ca.5 m. Udgravet i Midten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse i skov. Røse opbygget af 0,4-0,7 m store sten. Gammel udgravning tæt V for midten, 1,4 SSØ-NNV x 0,6 x 0,4 m dyb. Jorddynge S for højen. Flere sten ligger opbrudte omkring nedgravningen. Bevokset med avnbøg. Enkel gammel eg ved Ø foden af højen. Underbevoksning af mos og bregner. Fine dyrkningsflader og terasser i skov, tue Ø og NØ for skovly. Røse nr. 17 på Viggo Nielsen kort over røsen. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links