Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513511
Sted- og lokalitetsnummer
060405-15
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, af uregelmæssigt omrids, bygget af svære sten, ialt ca. 30. Den ligger på lav fugtig grund i en lille lund på hældet ud mod en eng. NMI: ..... en eng, ca. 200 m NØ for 5135-12, sb. 151.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Stenrøse. Omkring denne har der ligget en hel Del mindre Røser, som alle ere sløifede. Intet vides om dem. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse af uregelmæssigt Omrids, bygget af svære Sten, ialt ca.30. Den ligger paa lav, fugtig Grund i en lille Lund paa Hældet ud mod en Eng, ca.200 m NØ for nedennævnte Høj [sb.151].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRydningsrøse, 0,3 5 m, i skov. Uregelmæssig form. Tvivlsomt fortidsminde ! Opbygget af store sten. Ligger umiddelbart S for gammel råstofgrav, antagelig sten herfra. Gammel hulvej ligger ret Ø og S for §røsen". Hulvejen er idag opfyldt med kvas og marksten. Bevokset med kirsebær, hassel og tjørn. Stenene bevokset med mos. FREDNING FORESLÅS OPHÆVET! BES: 1-12-1987, Clemme + M.B.: Røsen ligger som afsat på M.B. Tinglysningen ophæves ikke før ejer beder om det og da først efter arkæologisk undersøgelse, og med fortidsminderådets tilladelse. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links