Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533518
Sted- og lokalitetsnummer
060203-109
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristningssten, stor stenblok, 1,65 x 1,25 m. På oversiden 15-20 skålformede fordybninger. Ligger i lyngklædt, ujævnt ter- ræn nær nybrudt ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnn. Efterat Undersøgelsen af Pedersker Sogn var sluttet har jeg faaet Meddelelse om, at der paa dette Sted er fundet en smuk Helleristningssten med 15-20 meget tydelige skaalformede Fordybninger.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelleristningssten. Stor Stenblok, 1.65 x 1.25 m. Paa Oversiden 15 - 20 skaalformede Fordybninger. Ligger i lyngklædt, ujævnt Terræn nær nybrudt Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor granitblok på hvis overside ses mindst 20 og vistnok 25 skåltegn, hvoraf de fleste dybtskårne og meget tydelige. Stenen ligger let tilgængelig og synlig ca. 15 m fra kommunevej, i en udyrket men afgrænset lille løkke. Der bør ved skiltning ved vejen henvises til stenen, der er trykt på de geodætiske kort og som derfor opsøges af mange turister, tildels forgæves. (oplyst af nærboende gårdejer.) ** Seværdighedsforklaring ** En gammel flot skålsten med tydelige tegn.
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterIndmåling med GPS.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links