OS, set fra Ø
.
OS, set fra SSØ
.
OS, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533552
Sted- og lokalitetsnummer
060203-126
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten, flytteblok med afrundede hjørner og kanter af sort- brun farve. Det rager 1,5 m over jorden og stikker måske lige så dybt. Den er 4,75 m lang på længste sted, største bredde 3,2 m. Omtrent midt på foroven er der en rund indsleben eller måske snarere indbanket hulning på 67 x 69 cm, 4 cm dyb på dybeste sted. Desuden ca. en halv snes små skålfigurer af al- mindelig størrelse.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelleristningsssten ]Bavtasten[. Flytteblok med afrundede Hjørner og Kanter af sortbrun Farve. Den rager 1 1/2 m over Jorden og stikker maaske lige saa dybt. Den er 4.75 lang paa længste Sted, største Bredde 3.20 m. Omtrent midt paa foroven er der en rund indsleben eller maaske snarere indbanket Hulning paa 67 x 69 cm, 4 cm dyb paa dybeste Sted. Desuden ca. en halv snes smaa Skaalfigurer af almindelig Størrelse. [jvf. journ.nr. 737/44].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor løsblok af lys rødgrå granit, liggende i ager.På den let konkave topflade ses en svag fordybning ca. 0,7 x 0,7 m, der nu absolut ikke bærer det mindste præg af at være "indbanket" eller "indslebet", jfr. fredningstekst. Fordybningen bærer intet spor af at være tildannet kunstigt og er formentlig et resultat af frostafskalninger efter vand, der har samlet sig i en naturlig konkavitet. Den omtalte fordybning er dokumenteret ved fotografi (film 2, optagelse 2). Spredt på stenens ø-side ses 4, allerhøjst 5, småhulheder, som man med opbydelse af en tænkelig god vilje kunne opfatte som egentlige "skålformede fordybninger". Derimod ses på stenens v-side og vestlige del af topfladen ca. 8-10 utvivlsomme skåltegn. Er afsat ca. 100 m for nordligt på mb. Ligger på matr. nr. 140 p. 27-5-86: Afsætning rettet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links