OS, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533618
Sted- og lokalitetsnummer
060403-137
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst 1950-02-07 på matr.nr. 33a Christiansø: Ejerlav: Ibsker På en fremstående klippe 5 skålformede helleristninger.

Undersøgelseshistorie

1950
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en fremstående klippe 5 skålformede helleristninger.
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille klippeløkke fritliggende i ager S for klippeløkken med 5336-6 & -19 På løkkens højeste punkt går klippen frem i dagen, mens den uden for dette område er mere eller mindre tilgroet med slåenkrat, skovkørvel og græs. Det blottede klippeparti er dog heller ikke nøgent, idet det dels dækkes af et tykt lag lav og dels af ret betydelige mængder affald i form af dele af adskillige gamle hestevogne. På klippens højeste punkt er en del af dette brændt af, og der er således en betydelig risiko for, at skåltegnene er ødelagt af varme. Det kunne dog ikke konstateres uden at store mængder jernskrot (se foto) skal fjernes først, så skåltegnene kan lokaliseres. Næsten overalt i klippeløkken står og ligger vogndele. § 53 er utvivlsomt overtrådt. Der er sket en forbytning på mb. af nærværende fortidsminde og nr. 5336-19 Mens mange vogndele kan være hensat på stedet i ældre tid, er afbrændingen sket for (skønsmæssigt) 1-2 år siden. SB.kommentar: 25-11-1988: Affaldet næsten helt fjernet. Ingen påtale. Helleristningen stadig ikke genfundet, er overdækket med muld og bevokset med tæt bevoksning af græs, slåen brombær. Der er enkelte ca. 50 års gamle jordbrugsredskaber på stedet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links