Indskription, set fra S
.
Indskription, set fra NNV
.
Ligsten over familien Jacobsen
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533619
Sted- og lokalitetsnummer
060403-136
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravsten, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker På en klippeløkke lige vest for Sortegård ligger en slank sten, som efter gamle folks vidnesudsagn skal have stået op, og som således skal opfattes som en bautasten.

Undersøgelseshistorie

1950
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en klippeløkke lige vest for Sortegård ligger en slank sten, som efter gamle folks vidneudsagn skal have stået op, og således skal opfattes som en bautasten.
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLang, slank formodet bautasten liggende Ø/V (med spidsen i Ø) nær toppen af klippeløkke V for Sortegård.v Ca. 20 m længere mod V ligger røserne 5336-6. Umiddelbart V for bautastenen ses en lav høj, 5,5 x 5,5 x 0,6 m, muligvis en oldtidshøj, måske dog blot et levn af et "romantisk haveanlæg". Et sådant synes nemlig at have været indrettet på løkkens topparti. De stærkt forfaldne rester heraf ses nu i form af enkelte udprægede havebuske samt især talrige særprægede såkaldte "natursten", (således benævnt fordi de ser kunstige ud !) der tydeligvis har flankeret en slynget gang frem til tre ligsten (!) over medlemmer af familien Jacobsen, alle døde i 1800-tallets første halvdel. I stengangen (se fotos 10:1-4) indgår en mindre samling skub -og drejekværne. Endvidere er på klippeskråningen i SØ med meterhøje bogstaver af løst udlagte strandrullesten formet en inskription "BRJ 1950" på en nøgen klippeflade. Forkert afsat på mb, her er sket en forbytning med 5336-18. ........................................... 28-5-1986: Bautaen er nr. 19 - nummer forkert på mb. Nr.5336-6: Den lille høj er nok den fjerde røse. Næppe noget fortidsminde. Tinglyses ikke. M.B. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterUdover bautasten findes flere et lystanlæg fra nyere tid, med bl.a. skub- og kværnsten samt ligsten over familien Jacobsen.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links