OS, set fra NNV (stok i højfod og kant på krateret)
.
OS, set fra NØ (stok i højfod og kant på krateret)
.
OS, set fra S (stok i højfod og kant på krateret)
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533630
Sted- og lokalitetsnummer
060403-261
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1850 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 1 x 14 m. I centrum et stort krater med 8-10 m i diameter. En del randsten ses. Højen ligger øst for 5336:29. I klippeblokke, som delvist er indrettet til romantisk haveanlæg med kværnsten og inskriptioner af løst udlagte sten.

Undersøgelseshistorie

1871
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSortegaardsbakken er en høi aflang Bakkeknude paa hvilken saavel Røser som Brandpletter ere opdagede. Stedet er nøiagtigt undersøgt af Kammerherre Vedel og mig og findes omtalt i Vedels "Den ældre Jernalders begravelser" Side 122 og 171 (se Aarbøger f.nord.Oldk. og Hist.1872) og i Vedels:"Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm" Side 76 (se Aarbøger for 1878).
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid4 udgravede Smaahøje, Røser, af mellemstørrelse, 5 - 7 m i Tvm, alle med Hul i Midten. Ligger paa Sortegaardsbakken.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links