OS, set fra SV
.
OS, set fra SØ
.
OS, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523329
Sted- og lokalitetsnummer
060301-24
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5233-29, 31, 30, 32. Tingl.: 29/5 1905, løjtn. N.C. Koefoed, Store Almegaard. En klippekulle, der hæver sig 2,5 m. over jorden. På toppen findes ca. 100 skålformede fordybninger. 2 m (6') jord uden om kullen er indfattet. I krat.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Klippekulle, der hæver sig 2,5 m over Jorden. Paa Toppen findes ca 100 skaalformede Fordybninger. 2 m (6') Jord uden om Kullen er indbefattet. I Krat.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristning med skåltegn på stor rundklippe. I militært øvelsesområde. Stenen ligger N-ligst på en SSØ/NNV-lig klipperyg. Mindst 80 skåltegn på klippens top, antagelig langt flere da skålene på toppen ligger ganske tæt, enkelte 1-1½ cm dybe, 3-5 cm i dia. men fleste ganske flade. Stenens overflade er eroderet således at flere tegn kan være afskallede. Skåltegnene ligger i et N/S orienteret bælte ca. 4 x 1½ m og fortsætter fra toppen ned over klippens S-vendte side. 1,3 m S for den store koncentration ses en lille gruppe på mindst 6 skåltegn, heraf 3 meget tydelige, 3-4 cm i dia..De er indhuggede på et lille plateau på stenens S-skråning. Tæt N for stenen står en gammel eg. I forlængelse af klippens V-side mod N ses en stenrække af 6½ m store sten (5 m N/S). Indenfor mod Ø ses en indtil 0,7 m høj stenrøse, uvis hvor bred. Der er med stor sandsynlighed tale om et anlæg knyttet til helleristningsstenen. Bevoksning: 1985: Mos
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links