OS, set fra NØ
.
OS, set fra SØ
.
OS, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523326
Sted- og lokalitetsnummer
060301-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/11 1888, gdr. Andreas Kure. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 3 x 22 m. Velbevaret. Træ- og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn do [stor gravhøj] af samme Slags [som sb.22]. Dens ene Halvdel er borte hvorved det ses, at den helt igjennem bestaar af Jord, maaske dog med en Dynge Sten paa Bunden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 22 m. Velbevaret. Træ- og kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjene sb.22-23 beskadiget under 2.verdenskrig.
1950
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, noget udfladet i S og N-siden p.g.a. gammel kreaturslid. Stejle skråninger mod Ø og V. 3,5 x 24 m. Større udgravning ca. 6 m VSV for højens top, 2 m Ø/V. 1,25 x 0,7 m, muligvis gammel skyttegrav. Kunstig rævegrav anlagt i højen, rør med udgang i NV, ca. 5 m lang fra top. 2 rør på V-siden, 6 m SV for 1. rør. Løst rør ligger 3-4 m V for åbningen på højsiden. Lignende rør på NØ-siden af højen. Naturlige rævegange SØ for centrum. 2 udgange med 2,5 m imellem i brug. 2-3 m's frizone omkring højen. Flere større marksten ved NØ og NV hjørne, ved S og V fod flere større marksten og enkelte sandsynlige randsten ½-3/4 m store. Enkelte nye marksten samt større læs gamle marksten i SØ. Højen med åben bevoksning af gamle kirsebær, røn, eg og birketræer. Underbevoksning af højt græs langs højfoden. Begyndende opvækst af ung ask, tjørn, hyld, birk, brombærkrat på SØ, S og NV-del. Talte med ejer ang. rævegraven, fortalte at jagten tidligere var blevet forpagtet ud til Børge Jensen (Årsballe). Han skulle efter ejerens mening have anlagt den kunstige grav i et af militærets skyttegrave midt i højen. AFTALE: Ejeren lovede snarest muligt at anmode Børge Jensen om at fjerne de løse og det yderste rør i de 2 rævegange. Ejer: Jan Kofoed Stender Rosmannegård, Haslevej 148 03-953077 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links