OS, set fra NØ
.
OS, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523327
Sted- og lokalitetsnummer
060301-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 26b: Del af høj i skel til matr.nr. 35a af Knud- sker, Knudsker sogn. Høj, 3,5 x 22 m. Østre del næsten bortgravet, med delvis eftergroet kant. Mindre indgravning fra NV. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Gravhøi, som har havt en Kreds af Stene omkring Randen. Disse ere alle forsvundne. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 22 m. Østre Del næsten bortgravet, med delvis eftergroede Kanter. Mindre Indgravning fra NV. Kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjene sb.22-23 beskadiget under 2.verdenskrig.
1950
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj på militært øvelsesområde. 27 m Ø/V, 24 m N/S. Skel NNØ/SSV tværs over højen. Største del mod Ø. 3 x 27 x 24 m. Ø-del afslidt og udfladet p.g.a. kreaturslid især i SSØ. Gammel indgravning i højen fra V, 15 m SV/NØ, 6,5 m bred. Antagelig gammelt forsøg på helt at bortgrave højen. Flere sten synlige på højbunden, heraf enkelte sandsynlige randsten. I den 2,5 m høje skrænt mod V udmunder en gammel rævegang. På højens NV-side, tæt V for gammel eg, ses en gammel skyttegrav, 1,5 ØV x 1 x ½ m. Meste af højens Ø-del græsklædt. Ved Ø-fod tæt brombærkrat. Ved S-fod slåenbusk, gammel eg på højens N-side. V-delen tæt bevokset med eg, røn, tjørn, kirsebær og enkelt æbletræ. Ved fod hyldebuske og brombærkrat. Enkel ½ m stor sten synlig ved højens S-fod, kan være bevaret randsten. 2 gamle skyttegravshuller tæt S for højfoden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links