Husene på Fjordvejen i Skærbæk ligger med flot udsigt over den lille fiskerihavn og Lillebælt. Skærbæk Lystbådehavn ligger lige vest for fiskerihavnen.
.
Befolkning og areal i Fredericia Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2019).
.
Det centrale Taulov, 2019. Kortudsnittet viser lidt af den gamle landsby nord for stationen, men domineres ellers af Taulovmotorvejens og jernbanens dobbelte gennemskæring. Mellem dem ses den vestlige del af det store erhvervsareal. Adelvej med lokale servicevirksomheder løber syd for kortudsnittet, også øst-vest.
.
Befolkningsudviklingen i Taulov 1921‑2019.
.

Skærbæk har en befolkning på 2.036 og et areal på 2,0 km2. Byen ligger 10 km øst for Kolding på nordsiden af Kolding Fjord og nær Lillebælt. Den ældste del af bebyggelsen findes på en stejl skrænt over fjorden, mens de nyere bydele har bredt sig ind over moræneplateauet i ca. 35 m’s højde, senest mod nordøst. Her forekommer både rækkehuse og treetagers huse i stokke, men parcelhuse dominerer.

Byens moderne udvikling begyndte med opførelsen af det iøjnefaldende Skærbækværket vest for fiskerlejet, som fik sin egen havn. Havnen blev udvidet omkring 1980 med en lystbådehavn mod vest, og en lystbådehavn voksede også mod øst, så den gamle fiskerihavn nu omgives af fritidssejlere.

Parcelhuskvarteret øst for Skærbækværket er opført i begyndelsen af 1950’erne som boliger for værkets arbejdere og funktionærer. Kvarteret, som består af gulstenshuse med høj rejsning og røde tegltage, fremtræder homogent og viser samspillet mellem arbejde og bolig.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Skærbæk er fra *1436, hvor formen Skerbek optræder. I senere belæg genfindes formen Skerbek (1479) samt former som Skeerbeck (1556) og Schierbeck (1688). Navnet er sammensat af adjektivet skær, som betyder »ren, klar«, og substantivet bæk. Det sigter således til en bæk med særlig rent og klart vand. Skæ

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer