Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34173
Sted- og lokalitetsnummer
080305-87
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3417-2,3 Tingl.: d.27/10 1971 28/4 1977 : Kendelse vedr. fredning af Enebærodde med om- liggende småholme og kystbræmmer. En skanse, der består af et lavt kanonplan ca. 6 x 6 m. omgivet af en lav grav. Det fredede areal måler ca. 25 x 25 m., og fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant. Skansen, der er noget udvisket, er lyngklædt og ligger ca. 250 m. sydvest for Enebærodde fyr. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1969
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, som beskrevet i fredningen. Kvadratisk banke 6x6 m omgivet af en tør grav. Tilgroet med lyng. Mål: 1x25x25 m. Bevoksning: 1984: Lyng
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links