Mindelund set fra nordvest, i forgrunden 3416:6
.
Mindesmærke, set fra vest
.
Mindesten, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34167
Sted- og lokalitetsnummer
080307-25
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindestøtte Mindesmærket består af en høj, ca 10 m i diameter og ca 2 m høj. På højens top står en mindestøtte bestående af en sandstensplade indrammet af granitstensbjælker. Mindestøtten er ca 2 m høj. På pladen læses følgende indskription: Det Biefald Hans Kongelige Højhed Prinds Christian Frederich beærede Dette Foretagende ved at tage samme i Naadigst Øyesyn Den 12te Juni 1818 Den 7de Maj og 7de Juni 1823 vil Giøre baade Mindet og Erindringen herom uforglemmelig for nuværende og kommende Slægter Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes ændres eller beskadiges på nogen måde. Vedligeholdelse skal fore- tages med fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindestøtte. Stående på høj, bestående af en sandstensfrontplade med inskription, fastsat mellem 3 svære kløvede granitbjælker, stående på højkant. som et dække er anvendt en ældre sandstens (rød Ølænder) gravplade med bl. a. årstallet 1766. Mindestøtten er af trekantet form. over frontpladen en trekantet opsats som top. Højfoden er omsat af et kampestensdige sat i indtil 3 skifter. Dette dige er visse steder beskadiget ved udvæltede sten. Imod NØ og NV er der 10 m fra højen asfaltvej. Ved højens sydlige del ligger der en frugtplantage, og et levende hegn tæt ved højen imod øst og sydøst. på højens sydøstlige side begyndende opvækst af brombær og krat. Mindestøttens sydside er svært beskadiget, idet murværket imellem de to stenstøtter er faldet ud, og der er betydelig fare for at den øvrige del af støtten kan falde sammen. Skaden bør restaureres snarest. Film: Farvedias. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links