Mindelunden set fra nordvest, i baggrunden 3416:7
.
Mindesmærke, set fra øst
.
Mindesmærke, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34166
Sted- og lokalitetsnummer
080307-24
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindestøtte. Mindesmærket består af en høj, ca 10 m i diameter og ca 2 m høj. På højens top står en mindestøtte bestående af en sandstensplade indrammet af granitstensbjælker. Øverst er en trekantsfronton. Mindestøtten er ca 2 m høj. På pladen læses følgende indskription: Anno 1818 Lod Cancelliraad Elias Møller og Frue Anna Elisabeth født Ranius Ejere af Østrupgaard denne Strækning inddæmme fra Havet Begyndt den 6te April og Endt den 2den december bemeldte Aar den høiste Som gav held til udførelse han skiænke Gavn og Nytte deraf for Efterkommere Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Vedligeholdelse skal fore- tages med fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindestøtte på høj, 30 m nordvest for mindestøtten nr. 3416:7. Bestående af en sandstensfrontplade med inskription, fastsat mellem 3 svære kløvede granitbjælker. Som et overdække er anvendt en ældre sandstens-gravplade af rød Ølænder. På denne ses inskription. Mindestøtten er af trekantet form. Over frontpladen står en trekantet opsats af sandsten. 5 m syd for højfoden er gravet en større andedam. Højen er delvis tilgroet med krat og mindre træer ved højfoden. Mål: 1,2x6x6 m. Film: Farvedias. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMindesmærke
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links