Informationstavle
.
Fortidsminde set fra sydøst
.
Fortidsminde set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35171
Sted- og lokalitetsnummer
080109-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1890 e.Kr. - 1899 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Munkebo, matr.nr. 5b (5l?). Tingl.: 10-04-1875, Geodætisk Institut. En gravhøj, "Loddenhøj", ca. 3,5 m høj, ca. 25 m i tværmål. Noget forgravet i overfladen. I foden er langs sydsiden opsat et stengærde. På toppen et muret udsigtstårn (bygget i 1890'erne).

Undersøgelseshistorie

1875
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOpførelse af udsigtstårn.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn gravhøj, Loddenhøj, fredlyst under geodætisk Institut 1875. Højden ca. 3,5 m, tværmål ca. 25 m. Noget forgravet i overfladen. I foden er langs sydsiden opsat et stengærde. Paa toppen et muret udsigtstårn. (Tårnet bygget i 1890'erne).
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Loddenhøj". Stor høj, tidl. brugt som udsigtspunkt. På toppen et stort stenbygget udsigtstårn. Højen og dens omgivelser så lidt forfaldne ud, på højtoppen sås nedfaldet byggeaffald fra tårnet, og ned af højens sider sås slidspor der var vegetationsløse, fra tidligere besøgende. Den nordlige og nordvestlige side af højen var tæt bevokset med løvtræer. Umiddelbart syd for højen ligger bygningerne fra en tidligere restaurent, der nu atter er taget i brug til samme, med opstart til den kommende turistsæson, hvor højen da nok igen vil blive besøgt af mange, med efterfølgende slitage, hvorfor denne høj især må holdes under opsyn. Højen er imod syd og vest omkranset af et stengærde, mod vest i 3 etager. ** Seværdighedsforklaring ** Markant beliggende på et højdepunkt, der i fremtiden formentlig vil blive besøgt af mange. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1995
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske Centralregister
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links