Oversigt, set fra NNØ
.
Oversigt, set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513336
Sted- og lokalitetsnummer
060106-212
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 20 m lang, ca. 1 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,1 x 21 x 5 m, orienteret ssv-nnø. Hellig Pedervejen ligger parallelt med skansen, vejbane kun 1 m ø for skansens ø-fod. S-lige del af skansen afskåret nv-sø. Lille bækløb umiddelbart op til skansens n-fod. Bækløbet oprenset. Fredningsstenen er placeret n for bækken. Den er flere gange blevet ramt af græsslåmaskinen. Fredningsstenen foreslås flyttet om til skansens s-fod. Skansen er helt græsklædt, kun enkelte unge asketræer nær skansens nv-fod. Indgår i plejeplan. Ved v foden er der synlige spor af havets erosion, men bruddene fremtræder idag helt tilgroede. Mellem 5133-36 og 37 udfor hus nærmest 5133-37 er aflæsset en del marksten på skrænten v for Hellig Pedervejen, antagelig som en slags kystsikring. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links