Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra S
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513337
Sted- og lokalitetsnummer
060106-213
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 15 m lang, ca. 1,70 m høj jordvold, der ved foden er ca. 4 - 5 m bred. Skansen er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1,5 x 25 x 5 m, orienteret nnø-ssv. Ligger umiddelbart ø for Hellig Pedervejen. Skansen er delt i 2 afsnit pga. en lille bæk, der gennembryder skansen. S-lige afsnit på 16 m, n-lige afsnit på 9 m. Bækkens gennemløb er antagelig gravet. Bruddet er ca. 5 m bredt foroven, og selve bækløbet ved foden ½ m bredt. M.S. står ved skansens s-fod. Stenen er overmalet, lyseblå top, en stærk rød maling ved siderne er der hvid og rød maling. Tæt bevoksning af tornekrat på den n-lige del af skansen. Bevoksning starter nogle lidt s for bækgennembruddet. N-ligst en del asketræer og brombærkrat. S-lige del helt græsklædt. Pleje: Hele skansen foreslås at henligge græsklædt Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links