Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523353
Sted- og lokalitetsnummer
060302-134
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5233-53, 54, 55. Ejerlav: Strandmarken u/Nyker sogn, matr.nr. 81a. Skanse. Skansen består af en ca. 15 m lang jordvold, der er ca. 4 m bred og ca. 1 m høj. Volden har en ca. 2-3 m bred gennem- brydning. Skansen, der ligger øverst på skrænten, er græs- klædt med lidt egekrat. Fredningsgrænsen går på indersiden langs skansens fod og på ydersiden i niveau hermed. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFON 12/12-1985: Skanse nr. 10 ved Sorthat ikke lokaliseret. Området er totalt overgroet med tæt tjørnekrat. Rydning påkrævet hvis skansen skal kunne genbesigtiges. P.g.a. kraftig vinderosion i området vil rydning muligvis kunne være risikabelt. *** Nyberejsningstekst *** MBL 3-10-1988: Skanse. 1,5 x 16 x 5 m. Samlet længde er 16 m. Største højde er 1,5 m over bagvedliggende terræn. Skansen er orienteret i ØSØ/VNV. Den består af muld med sanddække. Ca. 8 m fra den VNV ende i retning mod S er en gennembrydning, ca. 3 m bred. Ved foden af skansen ses med en indbyrdes afstand af ca. 15 m to ca. 1 resp 1 x 1,5 m store sten ved skansens fod mod V. En relativt nylig anlagt sti går umiddelbart N for skansen ned mod stranden i V. Skansen er bevokset med slåen og egepur og ved foden mod V er også noget græs. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links