Oversigt, set fra SØ
.
Oversigt, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523355
Sted- og lokalitetsnummer
060302-136
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5233-53, 54, 55. Ejerlav: Strandmarken u/Nyker sogn, matr.nr. 81a. Skanse, ("Sorthats feltbatteri"). Skansen består af en ca. 40 m lang, buet jordvold, der er ca. 4-5m bred og ca. 1 m høj. Volden, der er græs- og lyng- klædt, har en ca. 3-4 m bred gennemkørsel. Fredningsgrænsen går langs skansens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. "Sorthats feltbatteri". 1 x 42 x 5 m. Orienteret i en aflang bue omtrent SSV-NNØ med front mod VNV. Ved S fod er skansen kun adskilt fra batteriet af en 3 m bred vejgennemføring. 2 store granitsten på 3/4 x ½ m spærrer for gennemkørsel. N-delen synes også afbrudt af gammel vej. Har ligeledes 2 store granitblokke til spæring af vejen. Ca. 17 m målt fra N-enden er der et ca. 5 m bredt gennembrud i skansen. 3/4 m dyb. Ligeledes her er placeret en meget stor granitblok, 2,2 x 1,75 m til spærring for gennemkørsel. omkting stenen henligger lidt affald. Meste af skansen er græsklædt. Tæt N for gennembruddet lidt hybenkrat. På Sv-siden af skansen henligger enkelte joller. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links