Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312415
Sted- og lokalitetsnummer
030303-148
Anlæg
Skelet, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Labæk kirketomt. Tomten af Vore frue kirke. Matr.nr 304f: I skellet til Holbæk Købstads bygrunde, matr. nr. 304e.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Planlagt rør-
1923
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLabæk Kirketomt. Ruinen fremtræder som beskrevet af K.E.Høgsbro i 1966 (kopi ved kart.kort). Fundamentet består af en dobbelt række kampesten, der rager op til 0,2 m op over terræn. Kirketomten er udlagt til mindre grønt område med gader mod V,N,Ø og mod S en sti med bænke. I et kvarter med især mindre provinshuse. Kirketomten er bevokset med græs, vedbend, buske og træer, velholdt. Den ligger ud til offentlig vej på skråning ned mod Holbæk fjord. ** Seværdighedsforklaring ** Kirkeruin i Holbæk, nær fjorden. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1984
Privat opsamling - Holbæk MuseumN og S for Vor Frue Kirkeruin er opsamlet skeletdele.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Holbæk Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links