Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra SSV
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292871
Sted- og lokalitetsnummer
010313-88
Anlæg
Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langen Afdelingssten. En kløvet sten. 30 x 15 cm i grundflade og 50 cm høj. På siden, som vender mod SSV, er indhugget tallet: 4 Stenen er genopstillet inden for skovgærdet i det NØ-lige hjørne af den v. Langenske afdeling 4 i december 2006. I mellemaldrende ahornskov. Stenen var ind til 2006 opstillet på et stengærde, der afgrænser Krogelund Skov mod nord.

Undersøgelseshistorie

2003
Tinglysning - KUAS, FortidsminderFr.nr. 2928:71
2003
Diverse sagsbehandling - FolkemuseetVon Langen afdelingssten. En kløvet sten, 30 x 13 cm ved grunden, 45 cm høj. På siden, som vender mod NNØ, er indhugget 4.
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkelsten
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links