0189 inskription
.
0188 oversigt. Set fra NØ.
.
0186 oversigt. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452542
Sted- og lokalitetsnummer
070619-288
Anlæg
Skelsten (offentlig administration), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Umatr. Skellet mellem Radsted og Toreby sogne og ved hovedvej A.7's vejareal ved ca. 9,300 km. Tingl.: Ikke tinglyst deklaration (20.12.63) Skelsten En skelsten, der er ca. 1,50 m høj og som på den mod syd- øst vendende side bærer initialerne J.S. (=Jørgen Skeel). Stenen er placeret i skellet mellem Radsted sogn og Tore- by sogn og hovedvej A.7's vejareal ved ca. 9,300 km. Dette fortidsminde må således ikke fjernes eller på nogen måde beskadiges. Ved en eventuel vejudvidelse kan stenen flyttes efter aftale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSvær skelsten i rød granit, stående i sognegrænse ud til amtsvej ved privat indkørsel. Sat i ældre betonunderstøbning, der mod vest (hvor indkørselen falder i en lav skrænt ned mod en have) er noget undergravet, hvad der dog ikke skønnes at indebære nogen umiddelbart fare for nedskridning. Stenens tre sider står som rå kløveflader, mens den fjerde side (ud mod vejen) er planhugget. Øverst i denne side ses et indhugget bomærke, der er fremhævet negativt ved gråmaling af omgivelserne. Bomærket består af J og S (=Jørgen Skeel). Amtsvejen er på den pågældende strækning udvidet (skønsmæssigt ca 3 m langs sydsiden), således at vejen nu forløber kun 1,5 m fra stenen. Dette opfattes dog ikke som nogen §53-krænkelse. Generel påtale. Mål: 1,5x0,5x0,5 m.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkelsten
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. På 2012-luftfoto står stenen i skel mellem matrikel 15e og 15f, Grænge By, Toreby sogn.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links