Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
452521
Sted- og lokalitetsnummer
070619-163
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 4525-23, 22, 21, 24 Tingl.: 20/2 1890 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning 19/10 1987 Afmærkn.: MS (1891) 1890: Langdysse, 14 x 5 m. På miden delt ved tværrække af sten; i hver afdeling et kammer; det NV kammer åbent i NØ, det SØ har tærskelsten i NØ; den ene dæksten nedskredet, den anden mangler. Randsten: SØ 3, NV 2, SV 20. 1987: Langdysse, 8 x 18 m stor og ca. 1 m høj, orienteret i N-S. Randstenskæde af i Ø 13, i S 6, i V 10 og i N 3 sten. Flere større og mindre sten rager op af højfladen. I højens midte et langstillet dyssekammer, sat af 4 udklø- vede bæresten, 1,1 x 0,8 m stort (indvendige mål).

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 14 x 5 m. På midten delt ved tværrække af sten, i hver afdeling et kammer, det nordvestlige kammer åbent i nordøst, det sydøstre har tærskelsten i nordøst. Den ene dæksten nedskredet, den anden mangler. Randsten: sydøst 3, nordvest 2, sydvest 20.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1984: Langdysse orienteret ca N/S. På højning i gammel granskov, der står helt ind til randstensrækkerne. Velbevaret randstenskæde på alle sider undtagen i S, adskillige sten dog udvæltet og næsten jorddækket. I Ø 13, i S 6 (flere af disse usynlige under grannålelaget), i V 10, og i N 3 randsten, de sidstnævnte gavlsten meget store. Flere større og mindre sten rager op af højfladen, der ligger ca 0,6 m over omgivende terræn. Andre sten (udslæbte?) i skovbunden omkring anlægget. Midt i højen et langstillet dyssekammer sat af 4 udkløvede bæresten. Af den vestlige ses kun ca halvdelen af længden. Langsidernes overender når næsten sammen. Det helt jordfyldte kammer mangler dækstenen. Højens sydende synes bedst bevaret - her står de fleste randsten oprejst, hvilket dog også gælder flere sten i NV. På selve højen er ikke grantræer med 4 gamle, højtstammede birke. Ved ankomst var højen stærkt tildænget med granris fra opstamning af granerne omkring højen. Af hensyn til registrering og fotografering foretoges en let soignering for kvas. Anlægget ville vinde stærkt ved pleje. Skiltning i skoven leder hen til et andet anlæg (jættestuen 4525:23), hvorfor en vis besøgsintensitet, ikke på nærværende anlæg men i området som helhed, formentlig allerede foreligger. NB: Sb-nr usikkert, sb-beskrivelsen af anlægget passer ikke! Film:014:01:01 KLP,1977. Mål: 1x17,6x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske smukt anlæg (især hvis det bliver plejet), hvortil der kunne etableres adgang ad en sti, der kunne udgå fra skovvej ca 100 m mod Ø. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 8 x 18 m stor og ca. 1 m høj, orienteret i N-S. Randstenskæde af i Ø 13, i S 6, i V 10 og i N 3 sten. Flere større og mindre sten rager op af højfladen. I højens midte et langstillet dyssekammer, sat af 4 udkløvede bæresten, 1,1 x 0,8 m stort (indvendige mål).
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRandsten: af i Ø 13, i S 3, i V 10 og i N 6 sten. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links