Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452522
Sted- og lokalitetsnummer
070619-133
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 4525-23, 22, 21, 24 Tingl: Aflyst og nytinglyst 19/10 1987. 1955: Sammenfaldet dyssekammer af 4 bæresten og afvæltet dæksten. Flere større sten deromkring, muligvis nogle af dem randsten til en runddysse. Træer i skov. 1987: Langdysse, 7 x 14,5 x 7 m stor og ca. 1,2 m høj, orienteret i NV-SØ. Rand- stenskæde stort set hele vejen rundt om højen. Højen er delt på midten ved tværrække af sten. I hver halvdel af højen er et tværstillet kammer. Det nordlige kammer består af 3 bæresten og har åbning mod V. Den nordlige bære- sten er noget indvæltet. Dæksten mangler. Det sydlige kammer har 4 bæresten in situ, men udvæltede. En afvæltet dæksten i 2 dele ligger hhv. S for kamme- ret og op ad dets Ø side.

Undersøgelseshistorie

1873
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed udgravningen fandtes, udover et typisk inventar af flint, rav og lerkar, en bronzenål og flere andre bronzesager, bl.a. en kniv, i hver sin ende af kammeret.
1873
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(10) Langdysse (lignende som Prierskovs) med Afdeling i Midten og to sammenfaldne Kamre af svære Stene, uden Overliggere. Høien granbevokset og besat af saa store Myretuer, at den var utilgængelig. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1909
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af bæltesmykke fra yngre bronzealder, per. IV.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSammenfaldet dyssekammer af 4 bæresten og afvæltet dæksten. Flere større sten deromkring, muligvis nogle af dem randsten til en runddysse. Træer, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1984: Fredningstekstens beskrivelse af anlægget er helt utilstrækkelig. Der er utvetydigt tale om en ganske velbevaret lille langdysse, orienteret NV/SØ og med stort set ubrudt kæde af randsten hele vejen rundt. Midtpå er højen delt over på tværs ved en (dobbelt?) række bestående af mindst 3 (5?) sten. I hver halvdel af højen et tværstillet kammer. Nordlige kammer: 3 bæresten hhv. i N, Ø og S. Åbning mod V. Den nordlige bæresten er noget indvæltet. Ingen dæksten. Sydlige kammer: 4 bæresten in situ - en på hver side. Åbning snarest i Ø, hvor bærestenen dog forekommer for høj til at være en egentlig tærskelsten. En afvæltet dæksten i to dele ligger hhv. S for kammeret og op ad dets Ø-side. Bærestenene indvæltede, så øvreenderne når sammen. Anlægget som helhed er meget uoverskueligt i høj, tueagtig græsvegetation isprængt tæt brombærkrat. Ved pleje vil det blive seværdigt og klart. På grund af vegetationsforholdene er randstenene ikke søgt optalt, da kun øvreenderne af dem anes. ** Seværdighedsforklaring ** Ved pleje et smukt og instruktivt megalitisk fortidsminde, seværdigt i samspil med øvrige anlæg i nærheden, hvortil der er skiltning. Film: 004:03:05 KLP,1981. Mål: 1,2x14,3x7 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 7 x 14,5 x 7 m stor og ca. 1,2 m høj, orienteret i NV-SØ. Randstenskæde stort set hele vejen rundt om højen. Højen er delt på midten ved tværrække af sten. I hver halvdel af højen er et tværstillet kammer. Det nordlige kammer består af 3 bæresten og har åbning mod V. Den nordlige bæresten er noget indvæltet. Dæksten mangler. Det sydlige kammer har 4 bæresten in situ, men udvæltede. En afvæltet dæksten i 2 dele ligger hhv. S for kammeret og op ad dets Ø side. I skov.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links