Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390951
Sted- og lokalitetsnummer
200306-306
Anlæg
Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Amtsskelsten. En opretstående, firesidet udkløvet granitsten, der måler ca. 1 m over jor- dens overflade. Dens sidemål er ca. 20 x 30 cm. På stenens sider er indhugget følgende. (nordsiden): Amt Haders Leb (på sydsiden): Amt Apenrade (på østsiden, under Christian 7.s kronede monogram): 1786. Stenen står i vestsiden af den grusbelagte offentlige vej, lige nord for en markindkørsel. ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 20.03.06-306. [Arkiveret på N02 under Aabenraa amt.] Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 18) I amtsskel nord for Knivsbjerg, Ø. Løgum sogn. (NB! Sogneangivelsen usikker). Amtskelsten. Se vedlagte situationsskitse og udsnit af kort 1:20.000.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAmtskelsten ved den gamle landevej med indskrift.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum[HAM] Foto: d 1211. [HAM] Neg. nr. C 2960, C 2963-64.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links