nyere jerntrappe ned til bunkeren
.
Observations spalter set udefra nord
.
lukker i jerndør set indvendig fra bunkeren
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390970
Sted- og lokalitetsnummer
220304-386
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3909:70 Forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Bunker beliggende på et 20 x 26 m stort areal. Bunkeren er opført i beton og måler 12 x 7,5 m. Facaden vender mod S, hvor der er to indgange. Den ene indgang er tilmuret, mens den anden har en bevaret indre jerndør. Bunkeren er indrettet med to rum. Et mandskabsrum på 4 x 3 m og et observationsrum på 2,4 x 6 m med observationsniche mod nord med tre observationsspalter.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Intakt anlæg opført i beton og delvist nedgravet i jorden, orienteret øst-vest. Facaden mod syd er frilagt samt den øverste del med observarionsspalterne mod nord. Anlægget måler 12x7,5 med en indvendig ståhøjde på 1,9 m. Indvendigt er anlægget indrettet med to rum. Et mandskabsrum 4x3 m og observationsrum 2,4x6 m med halvrund observartionsniche mod nord med tre observationsspalter. Der er i sydfacaden to indgange. Den vestligste er tilmuret. Ved den østligste er der bevaret en indre jerndør. Der er opsat en nyere jerntrappe ned til bunkeren, samt moderne elinstalationer i bunkerens indre, hvor der også står en del ældre borde, stole, bøtter og affald. Ifølge Mogens Scott Hansen er anlægget identisk med. nr. 7 og beskrives som en stor observationsbunker, antagelig batterikommandostation for et ikke lokaliseret batteri. Senere indrettet med radioanlæg. Anlægget er opmålt af premierløjtnant V. Keller i 1922, afsnit 1 bilag nr. 12, nr. 20.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links