Højen set fra nordøst
.
Højen set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390941
Sted- og lokalitetsnummer
220304-164
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssekammer, noget forstyrret, i øst-vest-gående skel. Kammerets længde 2,2 m (øst-vest), 2,6 m (nord-syd). Kammeret dannes af 7 sten, den største mod syd, 1,35 m lang. Kammerets indre helt opfyldt af en stor, træagtig busk. Et par større sten i digets nordside nordvest for kammeret og en lignende 1,3 m øst for kammeret. Diget er omkring dyssekammeret 2,6 m bredt. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1908
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Beskadigelse/hærværk - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
1908
Privat udgravning - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
1908
Genstand givet til museum - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
1908
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBreve og avisnotits om Martin Grams udgravning. Fundene kom imod ejerens ønske til museet i Kiel.
1908
Museal besigtigelse - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
1912
Analyser af materiale - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, udgravet 1908 af Martin Gram. Bygget polygonalt [skitse]. Stenene hælder lidt indad. Det er ikke særlig solidt bygget, men dog af store Sten. Et Stykke af Dækstenen ligger nedskreden. Aabningen har været mod Sø, 0,7 m bred. Tværmaalet i Ø-V. indv. 1,3, udv. 2,2 m., i N-S. 1,35 og 2,4 m. Dybden mindst 1 m., nu delvis jordfyldt. Egl. Stenpakning udenom ses ikke. Dyssen ligger i et Dige. I N. ses endnu lidt af den næsten helt bortagne Jordhøjning. (Efter Martin Gram's Oplysning er i Kamret fundet en lille,tyndn. og en tykn. Øxe, en Flækkekniv, et lille Lerkar (Hængekar) med 4 "Hanke", 2 Hængesmykker af Rav, det ene øxeformet. Fundet er i Mus. vaterl. Alt., Kiel. Omtalen af dette Kammer og Fundet i Aarb. 1914 S. 51, er vildledende).
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, noget forstyrret i Ø-V-gående skel. Kamrets længde 2,20 m (Ø-V), 2,60 m (N-S). Kamret dannes af 7 sten, den største mod S 1,35 m lang. Kamrets indre helt opfyldt af en stor træagtig busk. Et par større sten i digets N-side, NV for kamret og en lign. 1,3 m Ø for kamret. Diget er omkring dyssekamret 2,6 m bredt. Græsgroet i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Analyser af materiale - Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links