Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292883
Sted- og lokalitetsnummer
010602-114
Anlæg
Skovbrug, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten, ca. 30 x 18 cm i grundflade. 60 cm høj. På stenen ses følgende inskriptioner: På kløvefladen mod SSV er indhugget: 10 hvorunder S På stenens NNV-side er indhugget: 16 hvorunder N Opstillet på gårdspladsen ved skovfogedstedet ”Maglehus”.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skovbrug

Gennem tiderne er der udviklet en række forskellige skovdyrkningssystemer, som hver afspejler naturforholdene, markedets behov og den forstlige praksis på det pågældende sted. Et skovdyrkningssystem omfatter den anvendte foryngelsesmetode, produkternes art, bevoksningernes rumlige struktur samt den overordnede struktur og organisering af hele skoven, som det pågældende system medfører. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links